เทปติดยางฮาฟ VELOX JANTEX สำหรับขอบอลูมิเนียม

รหัสสินค้า / Product ID

BV00001256
ขนาด - สี - ราคา / Size - Color - Price
จำนวนชิ้น / Number of pieces
ราคารวม / Total Price
600.00บาท / ฿

เทปกาวยึดยางฮาฟ VELOX TUBULAR GLUING TAPE สำหรับขอบล้ออลูมิเนียม 1 กล่อง ใช้ได้กับ 2 ล้อ made in France