เฟืองหลัง XT CSM8100 12-SP 10-45T

รหัสสินค้า / Product ID

BV00001213
ขนาด - สี - ราคา / Size - Color - Price
จำนวนชิ้น / Number of pieces
ราคารวม / Total Price
3,300.00บาท / ฿

ฟืองหลัง XT CSM8100 12S 10-45T นน.461กรัม เข้ากับระบบ MICRO SPLINE ชุดเฟืองที่มี Range กว้างเป็นพิเศษ และโปรไฟล์ใบฟันแบบ HYPERGLIDE+ ที่จะให้การเปลี่ยนเกียร์ขึ้นและลงได้อย่าง Smooth สูงสุด