ยางหุ้มชิฟเตอร์ SHIMANO ST3500 / ST3503 / ST-2400 /R-350 / R353

รหัสสินค้า / Product ID

CODE00002072
ขนาด - สี - ราคา / Size - Color - Price
จำนวนชิ้น / Number of pieces
ราคารวม / Total Price
320.00บาท / ฿

ยางหุ้มชิฟเตอร์ SHIMANO ST3500 / ST3503 / ST-2400 R-350 / R353