อะไหล่ ประกับหลักอานโบราณ BROOKS SING RAIL SADDLE MOUNT

รหัสสินค้า / Product ID

CODE00002048
ขนาด - สี - ราคา / Size - Color - Price
จำนวนชิ้น / Number of pieces
ราคารวม / Total Price
450.00บาท / ฿

อะไหล่ ประกับหลักอานสำหรับรถโบราณ แบบสวม (saddle mount for old-style bicycle) อะไหล่แท้จาก BROOKS ENGLAND วัสดุ เหล็กชุบโครเมี่ยม มีประทับตรา BROOKS ENGLAND MADE IN ENGLAND สำหรับรางเดี่ยวเท่านั้น