ยางใน Schwalbe SV19 จุ้บเล็ก 40มม Tube SV 19 for 29/28/27.5

รหัสสินค้า / Product ID

CODE00002037
ขนาด - สี - ราคา / Size - Color - Price
จำนวนชิ้น / Number of pieces
ราคารวม / Total Price
190.00บาท / ฿

For Touring bikes, trekking bikes, cross bikes, 650B/ 27,5" / 28" and 29" MTB for tyre widths from 1,5" up to 2,4". Suitable dimensions 50-584 27.5 x 2.00 57-784 27.5 x 2.25 650B 54-584 27.5 x 2.10 650B 60-584 27.5 x 2.35 650B 62-622 28 x 2.40 57-622 28 x 2.25 55-622 28 x 2.15 40-622 28 x 1.50 700 x 38C 42-622 28 x 1.60 700 x 40C 47-622 28 x 1.75 700 x 45C 50-622 28 x 2.00 60-622 28 x 2.35 40-635 28 x 1 1/2 700 x 38B 50-622 29 x 2.00 62-622 29 x 2.40 57-622 29 x 2.25 54-622 29 x 2.10 47-622 29 x 1.75 700 x 45C