ชุดเครื่องมือ BIKE HAND YC728 18 ชิ้น

รหัสสินค้า / Product ID

CODE00002005
ขนาด - สี - ราคา / Size - Color - Price
จำนวนชิ้น / Number of pieces
ราคารวม / Total Price
1,550.00บาท / ฿

-ตัวตัดต่อโซ่ -ไขควงแฉก และไขควงปากแบน - ตัวขันซี่ลวด - ประแจขันน็อตขาจาน - ประแจหกเหลี่ยม - ที่งัดยาง - ที่ล็อคน็อตใบจาน - ประแจขันจี๋ - ที่ถอดเฟืองหลัง - โซ่ล็อคเฟืองหลังพร้อมด้าม - ที่ถอดขาจานกะโหลกเหลี่ยม และกะโหลกแฉก - ชุดถอด ใส่กะโหลกกลวง - ประแจขันซี่ลวด - ที่ถอดเฟืองหลัง - ชุดแผ่นปะยาง