บันได MKS GR-9 [สีดำ และสีเงิน]

รหัสสินค้า / Product ID

4560369001217
ขนาด - สี - ราคา / Size - Color - Price
จำนวนชิ้น / Number of pieces
ราคารวม / Total Price
600.00บาท / ฿

บันได MKS GR-9 มีสีดำ และสีเงิน วัสดุ one piece light alloy เป็น platform pedal เหยียบได้ด้านเดียว น้ำหนัก 299g