ยางใน SCHWALBE SV7A จุ้บเล็ก 20x1-1/8 และ 20x1-3/8

รหัสสินค้า / Product ID

CODE00001590
ขนาด - สี - ราคา / Size - Color - Price
จำนวนชิ้น / Number of pieces
ราคารวม / Total Price
170.00บาท / ฿

รหัส SV7A ขนาด 451 จุ้บเล็ก รองรับ 20x1-1/8 ถึง 20x1-3/8 37-438 28-440 37-440 28-451 37-451 สินค้ามีกล่อง