ลูกกลิ้งตีนผีหลัง ULTEGRA, RD6700 ตัวบนและล่าง (ใช้กับ XT 9 speed ได้)

รหัสสินค้า / Product ID

CODE00001223
ขนาด - สี - ราคา / Size - Color - Price
จำนวนชิ้น / Number of pieces
ราคารวม / Total Price
410.00บาท / ฿

ไม่มีรายละเอียดสินค้า