เฟืองหลัง 105, CS5700, 10speed, 11-28T

รหัสสินค้า / Product ID

CODE00001031
ขนาด - สี - ราคา / Size - Color - Price
จำนวนชิ้น / Number of pieces
ราคารวม / Total Price
1,400.00บาท / ฿

ไม่มีรายละเอียดสินค้า