น้ำมันหล่อลื่นโซ่แบบแห้ง VELOX CHAIN OIL, MINERAL OIL

รหัสสินค้า / Product ID

3660429271015
ขนาด - สี - ราคา / Size - Color - Price
จำนวนชิ้น / Number of pieces
ราคารวม / Total Price
150.00บาท / ฿

Specific oil for Road and MTB chain. ปริมาตร 100มิลลิลิตร เหมาะกับโซ่จักรยานเสือหมอบและเสือภูเขา