ลูกกลิ้งตีนผีหลัง ULTEGRA, RD6800 ตัวบนและล่าง PULLEY SET ULTEGRA RD6800

รหัสสินค้า / Product ID

CODE00000840
ขนาด - สี - ราคา / Size - Color - Price
จำนวนชิ้น / Number of pieces
ราคารวม / Total Price
450.00บาท / ฿

ไม่มีรายละเอียดสินค้า