สเตอร์ XT, CS-M8000, 11-SPD, 11-42T, สำหรับจานชั้นเดียว, มีกล่อง

รหัสสินค้า / Product ID

CODE00000829
ขนาด - สี - ราคา / Size - Color - Price
จำนวนชิ้น / Number of pieces
ราคารวม / Total Price
3,150.00บาท / ฿

ไม่มีรายละเอียดสินค้า