TIAGRA, มือเกียร์ TIAGRA, SL-4703, รุ่นจาน 3 ชั้น, ใส่แฮนด์ตรง, 10-SPD, พร้อมสาย (มีกล่อง)

รหัสสินค้า / Product ID

CODE00000790
ขนาด - สี - ราคา / Size - Color - Price
จำนวนชิ้น / Number of pieces
ราคารวม / Total Price
3,100.00บาท / ฿

ไม่มีรายละเอียดสินค้า