แหวนรองปลั๊กบันได MKS Ezy Stopper

รหัสสินค้า / Product ID

4560369000142
ขนาด - สี - ราคา / Size - Color - Price
จำนวนชิ้น / Number of pieces
ราคารวม / Total Price
200.00บาท / ฿

MKS EZY STOPPER แหวนรองปลั๊กบันได สำหรับบันไดปลดเร็ว MKS รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้ 1. Compact ezy 2. Prommenade ezy 3. AR-2 ezy 4. Cygma ezy 5. MT-E ezy และ 6. XP-ezy