เทปพันแฮนด์ BROOKS RUBBER BAR TAPE

รหัสสินค้า / Product ID

190445010310
ขนาด - สี - ราคา / Size - Color - Price
จำนวนชิ้น / Number of pieces
ราคารวม / Total Price
1,260.00บาท / ฿

เทปพันแฮนด์ BROOKS RUBBER BAR TAPE จุดเด่น - ทนทาน เกาะได้แน่น - สีสันสวยงาม ในชุดประกอบด้วย - เทป Rubber 2 เส้น - จุกปิดปลายแฮนด์ 2 ชิ้น - ผ้าปิดปลายหนัง (กาว) 2 เส้น Padded rubber tape with a tough, durable surface with excellent grip in all weather conditions. Includes Brooks Rubber Bar End Plugs MADE IN ITALY