อะไหล่สายหนัง BROOKS REPLACEMENT LEATHER FOR SLENDER GRIPS

รหัสสินค้า / Product ID

831273603366
ขนาด - สี - ราคา / Size - Color - Price
จำนวนชิ้น / Number of pieces
ราคารวม / Total Price
1,100.00บาท / ฿

อะไหล่สายหนังแท้ สำหรับปลอกแฮนด์ Brooks Slender Grips เพื่อทดแทนหนังที่ชำรุด สีเปลี่ยน หรือเพื่อเปลี่ยนสีสันใหม่ๆ MADE IN ENGLAND